Niels Peter Rygaard

npr

Cand. Psych. 

Tlf:  61 10 64 40   Mail: npr@erhvervspsykologerne.dk

Kontorfællesskabet Key2see, Frederiks Alle 112 B,   8000 Århus C.

Arbejdsopgaver og referencer:

TREKANTEN: FORSKNING, LEDELSE OG PRAKTIKERE

Mit speciale er at få organisationer (skoler, døgninstitutioner, plejefamilieorganisationer, etc.) til at klargøre deres mål og opbygge effektive metoder ud i det yderste led i praksis – så de rent faktisk udretter det, de er til for. For tiden er inklusion af elever med omsorgssvigt et tema, der optager mig meget, se Inklusion i praksis efter reformen ­ skoleledelse og organisationsudvikling.

Som alle ved, er der mange hindringer for det: holdninger, regler, konflikter mellem grupper med forskellige mål, stress, frygt, etc. Og som enhver ved, er mange organisationer tilbøjelige til at gøre noget andet end det de tror de gør.
I min erfaring kræver en effektiv organisation, at 3 grupper forbindes: de, der står for faglighed (forskere og videnspersoner), de der tager beslutninger (ledere, ledergrupper, medarbejdergrupper, politikere, etc.) og de der udfører arbejdet i praksis (lærere, pædagoger, socialrådgivere, etc.).
Mange har fået teoretiske uddannelser uden konkrete handleanvisninger, eller arbejder på måder som forskningen har vist er ineffektiv og skadelig, fordi de ikke har kontakt til viden. Og mange gode initiativer falder til jorden, fordi man ikke havde dem med beslutningerne og pengeposen bag sig.
I hverdagen er de 3 grupper svære at forene, fordi de lever i forskellige kulturer uden at kommunikere meget eller effektivt med hinanden. I mit arbejde står jeg (selv om jeg kun har to ben) med et ben i alle tre lejre. Min erfaring er, at det faktisk kan lykkes at forene de 3 grupper i et frugtbart samarbejde, når bestemte betingelser er tilvejebragt. Mit arbejde er omsætte teori til praksis, og at støtte og inspirere ledere og medarbejdere i kvalitetsomsorg og  – undervisning for udsatte børn og unge.

ARBEJDSOMRÅDER SIDEN 1981, OG I DAG

Psykolog i Socialforvaltningen i Skive, 10 år på Behandlingshjemmet Himmelbjerggården, Ry, 5 år med lederuddannelse/ udvikling for et konsulentfirma.
Siden 1995 privatpraktiserende som konsulent, supervisor og underviser inden for udvikling af sociale systemer med vanskelige opgaver.
Især inden for områderne udvikling af ledelse og organisation, tidlig indsats, behandling og forebyggelse overfor børn og unge. F.eks. som underviser på Socialstyrelsens landsdækkende kurser i implementering af Barnets Reform.
Som virksomhedskonsulent har jeg i mange år arbejdet med ledertræning og organisationsudvikling for kommuner og offentlige institutioner, og som sparringspartner og coach for private virksomheder i vækst, f.eks. med udvikling af familieejede virksomheder, med omstilling af Den Færøske Sparekasse til aktiebaseret bank, etc.
Som ekstern konsulent for headhunterfirmaer har jeg arbejdet med testning og udvælgelse af chefer.
Ud fra den kliniske baggrund superviserer og underviser jeg ledere, personalegrupper og andre konsulenter inden for det offentlige område, og udvikler metode og organisation til arbejdet med omsorgssvigtede børn.
Jeg har skrevet en del bøger og artikler om omsorgssvigt og professionelt arbejde, ”Tidlig frustration” i starten af 90’erne og bogen ”Tilknytningsforstyrrelse” 2009 se www.forfatterforlaget.dk, ”bøger”.

INTERNATIONALT ARBEJDE
Omkring 2005 skrev jeg bogen ”Severe Attachment Disorder”, som er udgivet på en række sprog: www.attachment-disorder.net. Det medførte starten på internationalt arbejde og undervisning på universiteter, specialskoleenheder,  og børnehjem mange steder på kloden.

Den største udfordring for ledere og medarbejdere der kan tænkes er at drive et børnehjem eller en skole i 3. verden: ingen penge, ingen offentlig støtte, forældede organisations/pasningsformer, for få ansatte, manglende adgang til uddannelse, børn uden forældre og med svære adfærdsproblemer.
Jeg besluttede derfor at udfordre mine erfaringer ved at kombinere forskning i børns udvikling, i ledelse og organisation, og i konkret daglig omsorgspraksis. Det hele pakket ned i et gratis internetuddannelsesprogram for børnehjem og plejefamilier, frit tilgængeligt på nettet og med deltagerne som medudviklere, på så mange lokale sprog som muligt. En lidt vanskelig opgave, da jeg kun havde lidt fritid og ingen kroner til at løbe det i gang. Heldigvis fik jeg støtte fra Dansk Psykologforening, tidligere statsminister Anker Jørgensen og Adoptionsnævnet, og en række danske psykologer.
Som pilotprojekt foreslog jeg Social-og-Sundhedsskolen i Århus et to-årigt EU projekt www.fairstart.net , hvor 5 lande har samarbejdet om at praksisteste og videreudvikle videobaseret internetuddannelse, som jeg designede ved hjælp af et forskernetværk, oprettet til lejligheden. Vi fik 200.000 Euro, og et af resultaterne er internetuddannelsen www.fairstart-train4care.com (klik det danske flag) , hvor en 15 modulers uddannelse for ledere og medarbejdere findes på 7 sprog.

Dette arbejde har givet så gode resultater, at det fortsætter i det gratis globale projekt www.fairstartglobal.com , som i løbet af nogle år vil levere uddannelsesforløb på 3. verdens sprog.

Arbejdsliv og historik:

Cand. psych., Århus Universitet, aut. af DPN.

Daginstitutionskonsulent i Skive Kommune i starten af 80’erne, 10 år som psykolog på behandlingshjemmet Himmelbjerggården, Ry. Ansat i Erno Metze Erhvervspsykologer i nogle år med ledelsesudvikling som speciale. Selvstændig i midten af 90’erne. Siden da har jeg arbejdet med ovenstående opgavetyper.
Medlem af ISSPD, The International Society for the Study of Personality Disorders.
Kontakt:

EFTERUDDANNELSE/ education:

Foredrag, kurser eller udviklingsforløb for faggrupper/ organisationer, der arbejder med udsatte og anbragte børn. Mail for individuelle forløb.

LINKS bog/ book

børn og unge med tilknytningsproblemer. Håndbog i det praktiske arbejde.”