Hvordan arbejder vi

Vi foretrækker at arbejde erfaringsbaseret, når vi arbejder med mennesker i organisationer og inviterer til at alle deltager på en nærværende og forpligtende måde.

Vores erfaring er, at denne tilgang hjælper organisationer og virksomheder til at realisere uudnyttede potentialer som også kan ses på ”bundlinjen”.

Erhvervspsykologerne søger endvidere at arbejde på en sådan måde, at ingen lades urørt, ingen overbelastes, men alle opnår en højere grad af indre stabilitet og ydre flexibilitet.

Modenhed og beslutningskompetence er nøglebegreber i Erhvervspsykologernes arbejde, og for os at se nogle af de vigtigste egenskaber at udvikle, på alle niveauer i en organisation.

Vi interesserer os for samspillet mellem effektiv ledelse og opgaveløsning og de psykodynamiske processer mellem mennesker i organisationer.

Vi inviterer andre (ledere, medarbejdere, klienter og kollegaer) til at være nysgerrige i forhold til dynamiske og ubevidste processer i grupper og organisationer.

Vi undersøger blandt andet: forvaltning af autoritet og magt, gruppers følelsesliv, spændingsfeltet mellem individ og gruppe, parallelprocesser, forholdet mellem gruppers tilstande og deres grad af produktivitet, betingelser for kreativitet og innovation, rammesætning og grænsers betydning, sammenhængen mellem struktur og angst.

Vores arbejde er etisk funderet i De Etiske Principper for Nordiske Psykologer og Psykologloven.

logo_erhvervspskologerne_web